Samyak Yoga

Smayak_Yoga_2nd_PNG-3753864

200h Yoga Alliance

Kurs za instruktora Vinyasa joge

sa priznatim učiteljem iz Majsora, Indija

Intenzivna obuka

od 03. do 27. novembra
po drugi put se održava u Novom Sadu

 

Naš način podučavanja

Podučavamo tradicionalnu praksu joge

Za vreme obuke za joga učitelja, fokusiramo se na tradicionalni stil joge. Uklanjamo sve ukrase koje je moderno vreme donelo i vraćamo joga praksu onome što je nekada bila, praktikovanju joge na bezbedan način sa pravilnim boravkom u asani. Priprema za asanu i pomagala (props) su takođe veoma bitni u joga praksi.

Podučavamo tradicionalnu praksu joge
Tokom obuke sa Yogacharya Rakešom proučavaćete umetnost podučavanja joge. Ne radi se samo o pravilnom zauzimanju položaja tela u asani. Trebalo bi da znate da procenite učenikove sposobnosti, aspekte na kojima bi trebalo da radi i potom ga vodite u dublje razumevanje položaja koje ne bi mogao sam bez podrške učitelja.

Šta je vinyasa joga?

Vinyasa joga je metod joge u kom se asane vežbaju na specifičan način koji je razvio Sri T Krishnamacharya.
It is not just the sequence of Asanas put together, rather every single asana has its own specific sequence to follow and then a proper sequencing of asanas and finally the proper sequencing of asana families to complete the entire practice of Vinyasa Yoga. Ovaj metod prakse se zove “Vinyasa Krama“.
Tristana

Tristana se odnosi na tri tačke fokusa koje uključuju asanu, dah, i drišti/pogled stalno prisutne tokom prakse.

Tristana, tri tačke fokusa, je tradicionalni način izvođenja vinyasa joge koji postepeno vodi do primene Bandi (energetska zaključavanja) i Dhyane (meditacija).

Pristup obuci

U Samyak Yoga školi, celokupan program Vinyasa joga obuke za učitelja je sačinjen tako da poštuje Vinyasa joga tradiciju.

Tokom Vinyasa joga obuke za intruktora, škola podučava tradicionalnu vinyasa jogu u svom izvornom obliku. Ukoliko ste zainteresovani za učenje Vinyasa joge koje je bazirano na fitnes filozofiji, plesu ili na nekom modernom sledu koje se naziva vinyasom, ova obuka nije za Vas.

NEDELJA 1

NEDELJA 2

NEDELJA 3

NEDELJA 4

OKVIRNI RASPORED

6:30 – 8:30 – traditionalna Vinyasa joga praksa
8:30 – 9:30 – pauza za doručak
9:30 AM – 11.30 – asana klinika
11:30 – 11:45 – pauza za čaj
11:45 – 13:30 – metodologija podučavanja
13.30 – 14:30 – pauza za ručak

14:30 – 16:00 – Joga filozofija

16:00 – 16:15 – pauza za čaj

16:15 – 17:15 – Kirtan, Pranayama & Meditacija

Popunjavanem formulara prijavljujete se na Samyak yoga kontakt listu, za novosti, korisne članke i savete, ponude, video materijal i priručnike sa yoga vežbama. Već u prvom emailu dobićete na poklon vinyasa flow sekvencu za balans čakri. Nadamo se da će Vam se dopasti i uživajte u vežbanju!

Uspešno ste upisani na našu e-mail listu. Ops! Something went wrong, please try again.

PPopunjavanem formulara prijavljujete se na Samyak yoga kontakt listu, za novosti, korisne članke i savete, ponude, video materijal i priručnike sa yoga vežbama. Već u prvom emailu dobićete na poklon vinyasa flow sekvencu za balans čakri. Nadamo se da će Vam se dopasti i uživajte u vežbanju!

Uspešno ste upisani na našu e-mail listu. Ops! Something went wrong, please try again.