200h Yoga Alliance

Kurs za instruktora Vinyasa joge 

sa priznatim učiteljem iz Majsora, Indija

Intenzivna obuka

od 21. maja do 15. juna
po drugi put se održava u Novom Sadu

Kontaktirajte nas

Popunite formular za više informacija i pošaljite. Kontaktiraćemo Vas o narednim koracima i proslediti formular za prijavu.

Koraci u postupku registracije

POŠALJITE FORMULAR ZA REGISTRACIJU

Prosledićemo Vam formular za registraciju koji je potrebno popuniti i poslati. Kontaktiraćemo Vas o narednim koracima.

UPLATA I PAKET DOBRODOŠLICE

Nakon uplate prvog dela, poslaćemo Vam paket dobrodošlice koji obuhvata uvod o učitelju i pripremi za obuku.

UPLATA PREOSTALOG IZNOSA & DETALJI O OBUCI

Uplate preostalog iznosa do1. maja i slanje svih detalja u vezi sa obukom.

INVESTICIJA

1 150€

Kontaktirajte nas da saznate o mogućnosti plaćanja u više rata, i popustu za rane prijave.

Cena obuke uključuje

Cena obuke ne uključuje