Odricanje odgovornosti

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Internet sajt talya.info (“Sajt” u nastavku teksta) i sav sadržaj do kog možete doći na njemu ili putem njega koristite na sopstveni rizik i slažete se da u potpunosti prihvatate sve delove ovog odricanja od odgovornosti. Udruženje Talya a nije odgovorno za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.

Sadržaj sajta predstavljen je javnosti samo u edukativne i informativne svrhe. 
Svi sadržaji na sajtu objavljeni su za potrebe informisanja i edukacije.

Preuzimate ličnu odgovornost i rizik.
 Prihvatate da dobrovoljno pristupate sajtu i da ste isključivo i lično odgovorni za vaše izbore, akcije i rezultate. Prihvatate potpunu odgovornost za posledice vaše upotrebe ili neupotrebe informacija koje su dostupne na sajtu ili putem njega i slažete se da koristite ličnu procenu i pažnju pre nego što primenite bilo koju ideju ili preporuku sa sajta. Sve sugestije i preporuke sa sajta ili preko njega preduzimate na sopstveni rizik, bez ikakve odgovornosti vlasnice sajta.

Korišćenjem sajta talya.info slažete se sa svim delovima gore navedenog odricanja od odgovornosti.